Vraagouders

De Dienstverlening van Match Gastouderbureau
                                                 
                                                 


De dienstverlening van ons gastouderbureau is als volgt onder te verdelen:
 • Informatievoorziening aan ouder en gastouder;
 • Persoonlijke intakegesprekken bij ouder en gastouder;
 • Persoonlijk kennismakingsgesprek en/of koppelingsgesprek;
 • Persoonlijk evaluatiegesprek met ouder en gastouder binnen zes maanden na start opvang;
 • Minimaal één keer per jaar een vervolgbezoek bij de gastouder;
 • Minimaal één keer per jaar een risico-inventarisatie op het opvangadres;
 • Deskundigheidsbevordering van de gastouder door o.a. themabijeenkomsten, workshops, E-learning, EHBO voor kinderen en begeleiding bij een eventueel diploma-traject;
 • Regelmatig (telefonisch) contact met u en de gastouder;
 • Administratieve ondersteuning zoals het invullen van een aanvraagformulier, een jaaropgave kosten van de gastouderopvang, een persoonlijke digitale omgeving met o.a. het urenregistratiesysteem, kassiersfunctie etc.;
 • Telefonisch en via email bereikbaar voor vragen, ondersteuning, opmerkingen e.d.;
 • De gastouder kan op verzoek leenspullen krijgen zoals een box, draagzak, wipstoel e.d.;
 • Bij ziekte of vakantie van uw gastouder, proberen wij vervanging voor uw kind(eren) te regelen uit ons bestand. Aan deze dienst zijn geen extra kosten verbonden.
   
Informatie
Uitgebreide informatie kunt u aanvragen via "contact".

 
inschrijven vraagouders
inschrijven gastouders
contact