Werken als gastouder

Waarom is gastouderschap zo aantrekkelijk?
Werken als gastouder is zeer aantrekkelijk voor mensen die van kinderen houden en graag thuis werken.

Het werk is goed te combineren met de zorg voor uw eigen gezin en u kunt zelf aangeven hoeveel en op welke dagen u wilt werken en hoeveel kinderen u wilt opvangen. Ook kunt u voor een bepaalde leeftijdscategorie kiezen.

Waarom opvang via Match Gastouderbureau?
Aansluiting bij Match Gastouderbureau biedt belangrijke voordelen voor gastouders:
Match Gastouderbureau is erkende en geregistreerde kinderopvang. U weet zeker dat u volgens de regels werkt. Het feit dat u erkende kinderopvang biedt, betekent tevens dat de ouders van uw gastkind(eren) in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van de overheid;

De gastouder kan bij vragen en problemen altijd een beroep doen op de bemiddelingsmedewerker van ons gastouderbureau. Zij verschaft u vooraf en tijdens de opvang alle benodigde informatie. Ook is zij verantwoordelijk voor de begeleiding. Er zullen themabijeenkomsten georganiseerd worden waar u ervaringen en tips kunt uitwisselen met andere gastouders.  Aan deze deskundigheidsbevordering hechten wij veel waarde.

Per 1 september 2010 heeft u minimaal een MBO2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn nodig om het beroep van gastouder te kunnen uitoefenen. Wij kunnen u helpen voordelig dit diploma versneld te halen.

Wij hebben een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor u afgesloten.

Wat verdient een gastouder?
Een gastouder spreekt met de vraagouder af hoe hoog de vergoeding is voor het opvangen van het kind/de kinderen.
Wij adviseren een bedrag van minimaal € 5,25 per uur per kind als de opvang plaatsvindt in het huis van de gastouder.

Informatie
U kunt meer informatie aanvragen via contact.
 
inschrijven vraagouders
inschrijven gastouders
contact